Σκοπός GIS Εφαρμογής:
Η Γραφική απεικόνιση των μετρήσεων μιάς φυσικοχημικής ή μικροβιολογικής παραμέτρου, σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα, γιά ένα επιλεγμένο Δημοτικό Διαμέρσιμο της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και η (γραφική) σύγκριση με τα θεωρητικά άνω και κάτω όρια της παραμέτρου.
 
Περιγραφή Λειτουργίας:
Απεικόνιση Διαγράμματος

Ο χρήστης επιλέγει Κατηγορία Παραμέτρου (Φυσικοχημικές / Μικροβιολογικές), Παράμετρο (π.χ. Νιτρικά NO3), και χρονικό διάστημα Από – Εως (έχει και επιλογή από ημερολόγιο). Στην συνέχεια κάνει κλίκ πάνω στο «κουμπί» Διάγραμμα, και μετακινεί τον pointer του mouse (ο pointer γίνεται «χεράκι»), πάνω στο χάρτη επιλέγοντας (κάνοντας κλίκ) την περιοχή (Δημοτικό Διαμέρισμα) που επιθυμεί.
Με το κλίκ, εμφανίζεται το όνομα του Δημοτικού Διαμερίσματος και στο κάτω μέρος της οθόνης (κάτω από τον χάρτη) το σχετικό διάγραμμα. Μετά το τέλος του διαγράμματος ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή της παραμέτρου.

Στο διάγραμμα, απεικονίζεται στον άξονα των Χ, η χρονική περίοδος, όπου σε κάθε ημ/νία μέτρησης έχουμε και ένα σημείο στον άξονα των Y. Ο άξονας των Y, απεικονίζει τις τιμές της παραμέτρου στην μονάδα στην οποία μετρείται αυτή (και εμφανίζεται σαν label του άξονα των Υ).
Γιά την ίδια ημέρα, και εφόσον έχουμε περισσότερες από μία μετρήσεις της μεταβλητής, εμφανίζεται ο μέσος όρος των μετρήσεων αυτών Οταν η μεταβλητή έχει άνω και κάτω όρια αυτά εμφανίζονται σαν οριζόντιες γραμμές.

Επίσης αν σε κάποια μεταβλητή έχει ορισθεί και μέση τιμή, και αυτή εμφανίζεται σαν οριζόντια γραμμή. Ο χρήστης μπορεί να μετακινήσει τον pointer πάνω από κάθε σημείο του διαγράμματος και θα δεί να αναδύεται ένα tooltip με την τιμή της παραμέτρου γιά το επιλεγμένο σημείο.

 
Μεγένθυση Χάρτη
Ο χρήστης επιλέγει την λειτουργία Μεγένθυση, πατώντας στο σχετικό κουμπί, και στην συνέχεια κάνει drag με το ποντίκι του στην περιοχή του χάρτη όπου επιθυμεί να εστιάσει. Ο χάρτης μεγενθύνεται.
 
Σμίκρυνση Χάρτη
Ο χρήστης επιλέγει την λειτουργία Σμίκρυνση, πατώντας στο σχετικό κουμπί, και στην συνέχεια κάνει drag με το ποντίκι του στην περιοχή του χάρτη όπου επιθυμεί να εστιάσει. Ο χάρτης σμικρύνεται.
 
Επαναφορά
Ο χρήστης επιλέγει την λειτουργία Επαναφορά και η εφαρμογή επαναφέρεται στις αρχικές της συνθήκες. Στην συνέχεια μπορεί να ξεκινήσει μία νέα επιλογή παραμέτρου και δημιουργία διαγράμματος
 
Μετακίνηση
Ο χρήστης επιλέγει την λειτουργία Μετακίνησης, πατώντας στο σχετικό κουμπί, και στην συνέχεια φέρνει τον Pointer πάνω από τον χάρτη (ο pointer γίνεται «χεράκι»), έχοντας την δυνατότηα να τον μετακινήσει δεξιά-αριστερά-πάνω-κάτω.
 
Βοήθεια
Ο χρήστης επιλέγει την λειτουργία Βοήθεια, πατώντας στο σχετικό κουμπί, και ανοίγει η οθόνη του κειμένου βοηθείας